Nettstaden medtekn.no er nedlagt. Det vert vist til Helse Bergen sine nettsider for informasjon om Medisinsk-teknisk avdeling og andre avdelingar ved Haukeland Universitetssjukehus.

Nettstaden www.nkkn.net er i vanleg drift.

Arne Bøe
Medisinsk-teknisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus